نمایش 1–12 از 54 نتیجه

نمایش 9 24 36

بویلر بخار ۱۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB1000

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۱۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB1000 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۱۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB1500

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۱۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB1500 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۲۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB2000

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۲۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB2000 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۲۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB2500

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۲۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB2500 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۳۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB300

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۳۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB300 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد غذایی،

بویلر بخار ۳۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB3000

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۳۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB3000 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۳۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB3500

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۳۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB3500 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۴۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB4000

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۴۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB4000 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB500

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۵۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB500 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۵۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB5000

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۵۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB5000 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

بویلر بخار ۶۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB6000

کاربرد دیگ بخار مدل HSB یا همان بویلر بخار ۶۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت مدل if-HSB6000 در صنایع پتروشیمی، نساجی، مواد

دیگ بخار عمودی IF-Vsb 100

دیگ بخار عمودی مدل IF-Vsb100 Vertical steam Boiler (ویژگی ها و مزایا) راندمان بالا کاهش مصرف انرژی افزایش ضریب انتقال