نمایش 1–12 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

سختی گیر رزینی ۱۰۰۰,۰۰۰گرین

سختی گیر رزینی ۱۰۰۰,۰۰۰گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان

سختی گیر رزینی ۱۲۰۰,۰۰۰گرین

سختی گیر رزینی ۱۲۰۰,۰۰۰گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان

سختی گیر رزینی ۱۵۰۰,۰۰۰گرین

سختی گیر رزینی ۱۵۰۰,۰۰۰گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان

سختی گیر رزینی ۲۰۰۰,۰۰۰گرین

سختی گیر رزینی ۲۰۰۰,۰۰۰گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان

سختی گیر رزینی ۲۵۰۰,۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۲۵۰۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش

سختی گیر رزینی ۲۸۰۰,۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۲۸۰۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش

سختی گیر رزینی ۳۰۰۰,۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۳۰۰۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش

سختی گیر رزینی ظرفیت ۱۲۰,۰۰۰ گرین

18,000,000 تومان
سختی گیر رزینی ظرفیت ۱۲۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و

سختی گیر رزینی ظرفیت ۱۵۰,۰۰۰ گرین

19,950,000 تومان
سختی گیر رزینی ظرفیت ۱۵۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و

سختی گیر رزینی ظرفیت ۱۸۰,۰۰۰ گرین

22,000,000 تومان
سختی گیر رزینی ظرفیت ۱۸۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و

سختی گیر رزینی ظرفیت ۲۰۰,۰۰۰ گرین

24,900,000 تومان
سختی گیر رزینی ظرفیت ۲۰۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و

سختی گیر رزینی ظرفیت ۲۵۰,۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ظرفیت ۲۵۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و