نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

IF.ME15 مبدل پوسته و لوله

1,400,000 تومان
مبدل حرارتی IF.ME15 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی Flexinox 120KW اسپانیا

5,500,000 تومان
مبدل حرارتی Flexinox 120KW اسپانیا از نوع لوله و پوسته و با ظرفیت و تبادل حرارتی بالا، یکی از بهترین انواع

مبدل حرارتی Flexinox 160KW اسپانیا

7,500,000 تومان
مبدل حرارتی Flexinox 160KW اسپانیا از نوع لوله و پوسته و با ظرفیت و تبادل حرارتی بالا، یکی از بهترین انواع

مبدل حرارتی Flexinox 200KW اسپانیا

9,800,000 تومان
مبدل حرارتی Flexinox 200KW اسپانیا از نوع لوله و پوسته و با ظرفیت و تبادل حرارتی بالا، یکی از بهترین انواع

مبدل حرارتی IF.ME100

مبدل حرارتی IF.ME100 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME110

مبدل حرارتی IF.ME110 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME120

مبدل حرارتی IF.ME120 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME20

1,800,000 تومان
مبدل حرارتی IF.ME20 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME25

مبدل حرارتی IF.ME25 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME30

مبدل حرارتی IF.ME30 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود

مبدل حرارتی IF.ME35

مبدل حرارتی IF.ME35 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME40

مبدل حرارتی IF.ME40 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.