مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع دوجداره ۱۰۰۰ لیتری

15,000,000 تومان
منبع دوجداره ۱۰۰۰ لیتری شرکت ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود انجام می‌دهد.

منبع دوجداره ۱۲۰۰ لیتری ۵/۳

16,800,000 تومان
منبع دوجداره ۱۲۰۰ لیتری  گروه تولیدی صنعتی ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود انجام

منبع دوجداره ۱۵۰۰ لیتری ۵/۳

18,500,000 تومان
منبع دوجداره ۱۵۰۰ لیتری گروه تولیدی صنعتی ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود

منبع دوجداره ۲۰۰۰ لیتری ۵/۳

23,100,000 تومان
منبع دوجداره ۲۰۰۰ لیتری گروه تولیدی صنعتی ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود

منبع دوجداره ۳۰۰ لیتری

6,800,000 تومان
منبع دوجداره ۳۰۰ لیتری گروه تولیدی صنعتی ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود

منبع دوجداره ۴۰۰ لیتری

8,000,000 تومان
منبع دوجداره ۴۰۰ لیتری گروه تولیدی صنعتی ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود

منبع دوجداره ۵۰۰ لیتری ضخامت ۵/۳

9,000,000 تومان
منبع دوجداره ۵۰۰ لیتری شرکت ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود انجام می‌دهد. گروه

منبع دوجداره ۶۰۰ لیتری ۵/۳

9,600,000 تومان
منبع دوجداره ۶۰۰ لیتری شرکت ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود انجام می‌دهد.

منبع دوجداره ۸۰۰ لیتری ۵/۳

12,000,000 تومان
منبع دوجداره ۸۰۰ لیتری شرکت ایران فولاد با ظرفیت استاندارد،و درنظر گرفتن کلیه اصول مهندسی و استانداردهای موجود انجام می‌دهد.