مشاهده همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

سختی گیر رزینی ۱۲۰۰,۰۰۰گرین

سختی گیر رزینی ۱۲۰۰,۰۰۰گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان

سختی گیر رزینی ۱۵۰۰,۰۰۰گرین

سختی گیر رزینی ۱۵۰۰,۰۰۰گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان

سختی گیر رزینی ۲۰۰۰,۰۰۰گرین

سختی گیر رزینی ۲۰۰۰,۰۰۰گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان

سختی گیر رزینی ۲۵۰۰,۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۲۵۰۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش

سختی گیر رزینی ۳۰۰۰,۰۰۰ گرین

سختی گیر رزینی ۳۰۰۰,۰۰۰ گرین وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش