نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

IF.ME15 مبدل پوسته و لوله

1,400,000 تومان
مبدل حرارتی IF.ME15 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME100

مبدل حرارتی IF.ME100 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME110

مبدل حرارتی IF.ME110 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME120

مبدل حرارتی IF.ME120 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME20

1,800,000 تومان
مبدل حرارتی IF.ME20 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME25

مبدل حرارتی IF.ME25 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME30

مبدل حرارتی IF.ME30 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود

مبدل حرارتی IF.ME35

مبدل حرارتی IF.ME35 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME40

مبدل حرارتی IF.ME40 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME45

مبدل حرارتی IF.ME45 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME50

مبدل حرارتی IF.ME50 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.

مبدل حرارتی IF.ME60

مبدل حرارتی IF.ME60 : جهت گرم نمودن و یا خنک کردن روغن، آب، بخار، اسید، مصارف صنعتی و تاسیسات بکارمیرود.